veikla3

Eugenijos ir Leonido Pimonovų Alzheimerio ligos paramos fondas įsteigtas 1997 m. spalio 14 d. Fondo steigėjas – Lietuvos ir Prancūzijos pilietis, garsus mokslininkas, fizikas Leonidas Pimonovas – taip įamžino savo žmonos Eugenijos, sunkiai sirgusios Alzheimerio liga, garbę ir atminimą.

Pagrindinis fondo tikslas – padėti žmonėms, sergantiems centrinės nervų sistemos ligomis, sukeliančiomis demencijos sindromą, pirmiausia – žmonėms, sergantiems Alzheimerio liga. Siekdamas savo tikslų fondas remia įstaigas ir asmenis, prižiūrinčius ir gydančius Alzheimerio liga sergančiuosius. Fondas taip pat remia mokslinius tyrimus, susijusius su Alzheimerio liga, globėjų konsultacijas, skatina globos centrų steigimą.

2010 m. fondas savo lėšomis įsigijo pastatą, esantį R.Kalantos g. 199, Kaune. Atlikus pastato rekonstrukciją ir pritaikius specialiems Alzheimerio liga sergantiems žmonių poreikiams, pastate buvo įsteigti pirmieji fondo globos namai. Fondo įsteigta VšĮ „Pimonovų fondo globos namai“ administruoja globos namus ir rūpinasi juose gyvenančiais žmonėmis, sergančiais Alzheimerio liga ar kitomis senatvės demencijomis.

Fondo organizacinė struktūra ir valdymas

Aukščiausias fondo valdymo organas – steigėjų susirinkimas. 2000 m. kovo 24 d. mirus fondo steigėjui Leonidui Pimonovui, steigėjo funkcijos pagal fondo įstatus perėjo jo paties paskirtai patikėtinių tarybai.

Patikėtinių taryba – aukščiausias fondo veiklos organas. Ji gali tvirtinti, keisti ir papildyti įstatus ar likviduoti fondą, skirti valdybos narius, tvirtinti veiklos ataskaitas, nustatyti ilgalaikes veiklos kryptis ir kt.

Šiuo metu fondo patikėtinių tarybą sudaro 5 žmonės. Patikėtinių tarybos pirmininkas – dr. Juozas Parnarauskas. Fondo veiklą organizuoja ir vykdo fondo valdyba ir administracija. Fondo administracijos vadovas – Kęstutis Mozeris.

Fondo adresas : Tilto g. 35/ 4-7, Vilnius

Tel.: +37052609492;
+37068523513
Internetinis adresas: 
www.pimonovofondas.lt

Elektroninis paštas:
alzheimer@takas.lt